müxbir
hesablar

kompleks xidmətlər sistemi

sistem aşağıdakıları həyata keçirməyə imkan verir:

 
  • müxbir hesabları aparmaq
  • respublikada və xaricdə nağdsız hesablaşmalar aparmaq
  • konversiya əməliyyatları aparmaq
  • əməliyyatlar və hesabın vəziyyəti haqqında arayış və çıxarışlar, ödəmə sənədlərinin surətlərini almaq
  • nağd pul vəsaitini hesaba köçürmək, hesabdan nağd vəsait götürmək
  • köçürülmüş pul vəsaitinin axtarışı üçün sorğu vermək
  • sorğu olunan dövrdə müştərinin hesab tarixi üzrə informasiya ilə təmin etmək
üstünlükləri:
 
  • bankda mövcud olan S.W.I.F.T. elektron ödəmə sistemi həm respublikanın ərazisində, həm də xaricdə köçürmələri tez və keyfiyyətlə həyata keçirir

faydalı məlumat