standart şərtlər toplusu

fiziki şəxslərə bank xidmətlərinin göstərilməsi üzrə xidmət müqavilələrinin standart şərtləri

mövcud versiya

versiya 1.0.7 (01.10.2023-ci il tarixindən etibarən)

əvvəlki versiyalar