Bizə qoşulun:
RU

Tariflər

Ödəniş kartları və onlarla aparılan əməliyyatlar üzrə tariflər cədvəli

Kartların təcili buraxılışı üçün əlavə ödəniş (1 iş günü ərzində) 10 AZN
Əlavə Kart dəyəri Əsas kartın tarif dəyərinin 50%-i*
Kart itirildikdə və yararsız hala düşdükdə** dəyərinin 100% həcmi
Erase Pin 2 AZN
Əmək haqqı kartlarına Bank Əməliyyat Sistemi (BƏS) və ödəniş terminalları vasitəsilə nağd mədaxil 1% (min. 0.80 AZN)
Kart müştəridən asılı olmayan səbəblərə görə yararsız hala düşdükdə ödənişsiz
Kart hesabına ilkin minimal balans tələbi ödənişsiz
Debet kartlarına görə sığorta depozit məbləğinin aşağı həddi ödənişsiz
* Eyni hesaba bağlı ikinci kart sifariş edildikdə. Bu şərt yalnız kart istifadəçisi fərqli şəxs olduqda həyata keçirilir. Əsas kart növündən üstün (bahalı) sifariş edilən əlavə kart dəyəri tam şəkildə ödənilir. “World Elite” və “VİSA İnfinite” kartlarının əlavə kart şəklində sifarişinə yalnız əsas kart eyni növdə olduğu halda yol verilir.

** Kart müştəridən asılı olmayan səbəblərdən yararsız hala düşdükdə, müştəridən yararsız kartı təhvil almaq şərtilə yeni kart verilir. Yeni kartın istifadəsi müddəti ilə köhnə kartın istifadə müddəti eyni olur.

Qeyd: Əmək haqqı kartı itirildiyi və ya yararsız hala düşdüyü halda, Bankın əməkdaşlarına təkrar kart sifariş verilərkən onun dəyəri tutulmur.

Xidmətlər üzrə tariflər

“SMS-Xəbərdarlıq” xidmət haqqı ödənişsiz
“PİN Change” xidməti (birdəfəlik) 0.50 AZN
“Kart Transfer” xidməti (köçürmə) 0.15% (min.: 0.60 AZN/USD/EUR)
“Kart Transfer” xidməti (əmək haqqı və depozit kartlarına vəsait daxil olduqda) 1% (min.: 0.80 AZN/USD/EUR)
“Pos Credit”, “Cash to Card” və “Cash to Any Card” xidmətləri (əmək haqqı və deposit kartlarına vəsait daxil edildiyi halda) 1% (min.: 0.80 AZN/USD/EUR)
Nağdsız “Unique” tipli əməliyyatlara görə haqq (ölkə daxili) 1.50% (min.: 1 AZN/USD/EUR)
Nağdsız “Unique” tipli əməliyyatlara görə haqq (ölkə xarici) 1.50% (min.: 6 AZN/USD/EUR)
Kartlar vasitəsilə “MobilBank” xidməti ödənişsiz
Kartlar vasitəsilə “İnternet Banking” xidməti ödənişsiz
Kartın statusunun dəyişdirilməsi (bağlanması, aktivləşdirilməsi) və bloklanmış kartın açılması ödənişsiz
Səhv daxil edilmiş PİN kodun blokdan çıxarılması ödənişsiz
Ödənişlərə əsassız etiraza dair xidmətə görə komisyon haqqı məbləğin 0.1% (minimum 10 AZN – maksimum 50 AZN)
Kart itirildikdə beynəlxalq “stop-list” siyahısına əlavə etmək 20 AZN
Kartların və ya PİN zərflərin poçt vasitəsi ilə göndərilməsi (respublikadan xaricə)* 60 AZN
Kartların və ya PİN zərflərin poçt vasitəsi ilə göndərilməsi (respublikanın digər regionlarına)* 20 AZN
Kartların və ya PİN zərflərin poçt vasitəsi ilə göndərilməsi (Bakı şəhəri üzrə)* 10 AZN
Konvertasiya (nağdsız mübadilə) haqqısı – AR Mərkəzi Bankı tərəfindən təyin edilmiş rəsmi məzənnələr əsasında
Nağdsız alış-veriş (retail) və xarici valyutada olan kartlarla digər xarici valyutada aparılan istənilən əməliyyatlarda 0.50%
Xarici valyutada olan kartlarla vəsaitlərin AZN valyutasında nağd məxarici və əksinə, digər əməliyyatlar** 1%
* Kart və PİN zərflər ayrı-ayrılıqda göndərilir

** Köçürmə əməliyyatları (Kart Transfer, Card to Card, Money Send, Cash by Code), elektron pul kisələri balansının artırılması, kredit ödənişləri, ATM-lər vasitəsilə nağd mədaxil əməliyyatları (Cash-In, Cash to any Card), mərc oyunları (gambling) zamanı

QEYD: Kart üzrə aparılmış əməliyyata dair maliyyə silinməsinin Banka daxil olduğu gün üçün təyin edilmiş MB məzənnələri əsasında hesablaşmalar aparılır

Card to card əməliyyatları Kredit kartları üzrə
Güzəşt müddəti olan
35 gün 2% (min. 1 AZN/USD/EUR)
65 gün 4% (min. 2 AZN/USD/EUR)
Sahibkar kredit kartları 3% (min. 1 AZN/USD/EUR)
Quasi-Cash (köçürmə, kredit ödənişləri, mərc oyunları və s.) əməliyyatları
35 gün 4% (min. 1 AZN/USD/EUR)
65 gün 4% (min. 1 AZN/USD/EUR)
Sahibkar kredit kartları 3% (min. 1 AZN/USD/ EUR)

Nağd vəsaitin alınmasına görə komissiya haqqı AZN valyutalı debet kartlar*
“Azər-Türk Bank” ASC-nin ATM-lərində aparılan əməliyyatlara görə 0%
“Azər-Türk Bank” ASC-nin POS terminallarda aparılan əməliyyatlara görə 0%
Azərbaycan ərazisində digər bankların ATM və POS-terminallarında aparılan əməliyyatlara görə Ay ərzində tətbiq olunan limit 500 manatadək olduqda – 0%. 500 manatdan yuxarı olduqda -1% (min. 2.00 AZN)
Azərbaycandan xaricdə yerləşən ATM-lərdə aparılan əməliyyatlara görə 1.5% (min. 3.50 AZN)
Azərbaycandan xaricdə yerləşən POS-terminallarında aparılan “Cash advance” əməliyyatlarına görə 1.5% (min. 6.00 AZN)
ATM-lərdən Nağd vəsaitlərin çıxarılması üçün gündəlik limit 2000 AZN

* Milli valyutada olan debet kartların qalığına illik 3% dərəcəsilə gündəlik faiz hesablanaraq, hər ay müştərinin həmin debet kartına ödənilir (faizin hesablanması üzrə nəzərdə tutulan maksimal məbləğ 10,000.00 (on min) AZN-dir)

Nağd vəsaitin alınmasına görə komissiya haqqı Əmək haqqı kartları
“Azər-Türk Bank” ASC-nin ATM-lərində aparılan əməliyyatlara görə 0% (0.5 % şirkətdən tutulur)
“Azər-Türk Bank” ASC-nin POS terminallarda aparılan əməliyyatlara görə 0% (0.5 % şirkətdən tutulur)
Azərbaycan ərazisində digər bankların ATM və POS-terminallarında aparılan əməliyyatlara görə Razılaşmaya əsasən
Azərbaycandan xaricdə yerləşən ATM-lərdə aparılan əməliyyatlara görə 1.5% (min. 3.50 AZN/USD/EUR)
Azərbaycandan xaricdə yerləşən POS-terminallarında aparılan “Cash advance” əməliyyatlarına görə 1.5% (min. 6.00 AZN/USD/EUR)
ATM-lərdən Nağd vəsaitlərin çıxarılması üçün gündəlik limit 2000 AZN/USD/EUR

Nağd vəsaitin alınmasına görə komissiya haqqı Depozit kartları
“Azər-Türk Bank” ASC-nin ATM-lərində aparılan əməliyyatlara görə 0%
“Azər-Türk Bank” ASC-nin POS terminallarda aparılan əməliyyatlara görə 0%
Azərbaycan ərazisində digər bankların ATM və POS-terminallarında aparılan əməliyyatlara görə 1% (min. 2.00 AZN/USD/EUR)
Azərbaycandan xaricdə yerləşən ATM-lərdə aparılan əməliyyatlara görə 1.5% (min. 3.50 AZN/USD/EUR)
Azərbaycandan xaricdə yerləşən POS-terminallarında aparılan “Cash advance” əməliyyatlarına görə 1.5% (min. 6.00 AZN/USD/EUR)
ATM-lərdən Nağd vəsaitlərin çıxarılması üçün gündəlik limit 2000 AZN/USD/EUR

Nağd vəsaitin alınmasına görə komissiya haqqı 35 günədək faizsiz kredit kartı
“Azər-Türk Bank” ASC-nin ATM-lərində aparılan əməliyyatlara görə 2% (min. 1.00 AZN/USD/EUR)
“Azər-Türk Bank” ASC-nin POS terminallarda aparılan əməliyyatlara görə 2% (min. 1.00 AZN/USD/EUR)
Azərbaycan ərazisində digər bankların ATM və POS-terminallarında aparılan əməliyyatlara görə 2% (min. 1.00 AZN/USD/EUR)
Azərbaycandan xaricdə yerləşən ATM-lərdə aparılan əməliyyatlara görə 3% (min. 4.00 AZN/USD/EUR)
Azərbaycandan xaricdə yerləşən POS-terminallarında aparılan “Cash advance” əməliyyatlarına görə 3% (min. 4.00 AZN/USD/EUR)
ATM-lərdən Nağd vəsaitlərin çıxarılması üçün gündəlik limit 2000 AZN/USD/EUR

Nağd vəsaitin alınmasına görə komissiya haqqı 65 günədək faizsiz kredit kartı
“Azər-Türk Bank” ASC-nin ATM-lərində aparılan əməliyyatlara görə 4% (min. 2.00 AZN/USD/EUR)
“Azər-Türk Bank” ASC-nin POS terminallarda aparılan əməliyyatlara görə 4% (min. 2.00 AZN/USD/EUR)
Azərbaycan ərazisində digər bankların ATM və POS-terminallarında aparılan əməliyyatlara görə 4% (min. 2.00 AZN/USD/EUR)
Azərbaycandan xaricdə yerləşən ATM-lərdə aparılan əməliyyatlara görə 5% (min. 6.00 AZN/USD/EUR)
Azərbaycandan xaricdə yerləşən POS-terminallarında aparılan “Cash advance” əməliyyatlarına görə 5% (min. 6.00 AZN/USD/EUR)
ATM-lərdən Nağd vəsaitlərin çıxarılması üçün gündəlik limit 2000 AZN/USD/EUR

Nağd vəsaitin alınmasına görə komissiya haqqı Sahibkar kartı
“Azər-Türk Bank” ASC-nin ATM-lərində aparılan əməliyyatlara görə 0.5 % (min. 1.00 AZN/USD/EUR)
“Azər-Türk Bank” ASC-nin POS terminallarda aparılan əməliyyatlara görə 0.5 % (min. 1.00 AZN/USD/EUR)
Azərbaycan ərazisində digər bankların ATM və POS-terminallarında aparılan əməliyyatlara görə 1% (min. 2.00 AZN/USD/EUR)
Azərbaycandan xaricdə yerləşən ATM-lərdə aparılan əməliyyatlara görə 1.5% (min. 3.50 AZN/USD/EUR)
Azərbaycandan xaricdə yerləşən POS-terminallarında aparılan “Cash advance” əməliyyatlarına görə 1.5% (min. 6.00 AZN/USD/EUR)
ATM-lərdən Nağd vəsaitlərin çıxarılması üçün gündəlik limit Qanunvericiliyin tələblərinə uyğun

Nağd vəsaitin alınmasına görə komissiya haqqı Sahibkar kredit kartı
“Azər-Türk Bank” ASC-nin ATM-lərində aparılan əməliyyatlara görə 2.5 % (min. 2.00 AZN)
“Azər-Türk Bank” ASC-nin POS terminallarda aparılan əməliyyatlara görə 2.5% (min. 2.00 AZN)
Azərbaycan ərazisində digər bankların ATM və POS-terminallarında aparılan əməliyyatlara görə 3% (min. 4.00 AZN)
Azərbaycandan xaricdə yerləşən ATM-lərdə aparılan əməliyyatlara görə 4% (min. 6.00 AZN)
Azərbaycandan xaricdə yerləşən POS-terminallarında aparılan “Cash advance” əməliyyatlarına görə 4% (min. 6.00 AZN)
ATM-lərdən Nağd vəsaitlərin çıxarılması üçün gündəlik limit Qanunvericiliyin tələblərinə uyğun

Nağd vəsaitin alınmasına görə komissiya haqqı Digər
“Azər-Türk Bank” ASC-nin ATM-lərində aparılan əməliyyatlara görə 1% (min. 0.50 AZN/USD/EUR)
“Azər-Türk Bank” ASC-nin POS terminallarda aparılan əməliyyatlara görə 1% (min. 1.00 AZN/USD/EUR)
Azərbaycan ərazisində digər bankların ATM və POS-terminallarında aparılan əməliyyatlara görə 1% (min. 2.00 AZN/USD/EUR)
Azərbaycandan xaricdə yerləşən ATM-lərdə aparılan əməliyyatlara görə 1.5% (min. 3.50 AZN/USD/EUR)
Azərbaycandan xaricdə yerləşən POS-terminallarında aparılan “Cash advance” əməliyyatlarına görə 1.5% (min. 6.00 AZN/USD/EUR)
ATM-lərdən Nağd vəsaitlərin çıxarılması üçün gündəlik limit 2000 AZN/USD/EUR

Kart qəbulu üzrə komissiya haqqı Milli / xarici valyutada
Nağdsız (retail) əməliyyatlar üzrə (“issuing”- kart sahibi üçün), manatla 0%
Digər maliyyə-kredit təşkilatlarının kartları ilə aparılan Cash Advance əməliyyatları üzrə* 1.50 %

* Xarici bank kartları üzrə gündəlik məxaric limiti 2,000.00 AZN/USD/EUR olmaq şərtilə, ölkədaxili bank kartları üzrə gündəlik məxaric limiti 15,000.00 AZN və ya onun xarici valyuta ekvivalentində olmaq şərtilə

QEYD: Müştəri istəyinə əsasən, xidmət və məhsullara dair komissiya haqqı tariflərə uyğun olaraq bankın qəbul etdiyi istənilən valyutada ödənilə bilər. Bu növ hallar üçün AR Mərkəzi Bankı tərəfindən əməliyyat gününə təyin edilmiş rəsmi məzənnələri əsas götürülür.

İstəyimiz mükəmməl olmaqdır!
Xidmət və məhsulları inkişaf etdirməyimiz və Sizə özəl təkliflər hazırlamağımız üçün
onlayn sorğunu keçməyinizi və ya istəklərinizi qeyd etməyinizi xahiş edirik.
Bu sayt istifadəçilərə maksimum rahatlıq yaratmaq üçün cookie fayllar və digər bənzər texnologiyalardan istifadə edir. Saytdan istifadəyə davam edərək Siz cookie faylların istifadəsinə razılıq vermiş olursunuz.