digər bildirişlər

  • “Azər-Türk Bank” ASC tərəfindən “Cortex XDR” proqram təminatın satın alınması

    Bankın Satınalma Komissiyasının qərarı ilə 16.04.2024-cü il tarixində “Palo Alto” şirkətinin məhsulu olan “Cortex XDR” proqram təminatının yeni 400 ədəd lisenziyaların alınması və mövcud 200 ədəd lisenziyaların müdətinin uzadılması üzrə satın alınmasına dair elan olunmuş Kotirovka üzrə qiymət təklifləri təqdim edən iddiaçı sayının 3-dən az olduğu nəzərə alınaraq, Kotirovka baş tutmamış hesab edilmişdir.

  • “Azər-Türk Bank” ASC tərəfindən 3CX Telefon Sisteminin satın alınması

    Bankın Satınalma Komissiyasının qərarı ilə 16.04.2024-cü il tarixində 3CX Telefon Sisteminin satın alınmasına dair elan olunmuş Kotirovka üzrə qiymət təklifləri təqdim edən iddiaçı sayının 3-dən az olduğu nəzərə alınaraq, Kotirovka baş tutmamış hesab edilmişdir.

  • “Azər-Türk Bank” ASC tərəfindən 2 ədəd Xüsusi Təyinatlı (İnkassator) Avtomobilin satınalınması

    Bankın Satınalma Komissiyasının qərarı ilə 18.03.2024-cü il tarixində Xüsusi təyinatlı (inkassator) avtomobillərinin satın alınmasına dair elan olunmuş Açıq tender üzrə qiymət təklifləri təqdim edən iddiaçı sayının 3-dən az olduğu nəzərə alınaraq, açıq tender baş tutmamış hesab edilmişdir.